Windmolens op het defensie terrein De Mars
Te Coevorden
home.
terug.